AtikER - İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

AtikER - İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

13.05.2020

AtikİK (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi)

Atiker Yazılım olarak tasarladığımız AtikER İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi projemiz, işletmelerin en temel yapı taşlarını oluşturan personelleri en iyi şeklide yönetebilmeyi ve takip edebilmeyi sağlar.

AtikER İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, özgün ve güvenilir yapısı ile hataya yer vermeden-devamı- süreçlerinizi yaparken bir yandan da personellerin verimliliğini, performansını ve işletmenize yapacağı katkıları izleme ve kontrol etme imkânı sağlamaktadır.

Sürekli değişen mevzuat yapısına uyum sağlayarak, işletmelerin verimliliği ve kazançları ön planda tutularak tasarlanmış pratik, esnek ve dinamik bir çözümdür.

Neden AtikİK?

Günümüzde insan gücününde rekabet ortamlarına konu olmasıyla, insan gücü giderek stratejik değer kazanmaya başladı. Bu yüzden işletmelerin personel verimliliği için personellerini güçlendirebilmesi, yönetebilmesi ve takip edebilmesi gerekmektedir. Doğru veriler ve iyi bir analizle süreçlerin tasarlanması personel verimliliğinde büyük rol oynamaktadır.

İşletmelerin insan gücünde artı değer kazanabilmeleri için personel yönetimi, izin yönetimi, bordro yönetimi vb. süreçleri tek bir yapıda kontrol altında tutabilmesi gerekmektedir. AtikİK, anlaşılabilir yapısı ve kolay kullanımıyla insan kaynakları yönetiminde işletmelere kolaylık sağlamaktadır.

Personel Yönetimi

Personellerinizin özlük dosyaları için gerekli tüm bilgilerini, çalışma süreci boyunca veya haricinde aldığı eğitimleri, serftikaları ve tutanakları kolaylıkla takip etmenizi sağlar. Ayrıca personellerinize ait resim,belge vb. dosyaları güvenle saklamaya da imkan sunar. Karmaşıklıktan uzak, basit ve kolay bir şekilde personel bilgilerini takip edebilirsiniz.

Şirket ve İşyeri Yönetimi

Personellerin hangi şirket ve işyerinde çalıştıklarının takibini yapabilmek için şirket ve işyeri tanımı yapılmalıdır. Unvan, detaylı adres ve işyeri sicil numarası gibi resmî bildirimlerde kullanılan bilgileri de burada tanımlayabilirsiniz. Holding yapısına veya birden fazla şirket yapısına sahipseniz, tüm şirket ve işyerlerinizdeki personelleri tek bir yapı altında yönetebilirsiniz.

Personel Sicil Kartları

Personel tanımlamalarını yapmanız, personel yönetiminin alt yapısını oluşturmanızı sağlar.Personellerinizin kapsamlı kimlik, adres, iletişim ve işe alım bilgilerini tanımlayarak etkin bir personel yönetimi için istediğiniz alt yapıyı oluşturabilirsiniz. İşten ayrılan personelleri tekrar işe alacağınız zaman yeni bir personel kartı açmak yerine durum hareketlerinden yeni bir işe giriş tanımı yaparak işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.


Özlük Şablon İşlemleri

Personelleri işe alırken özlük dosyası için gereken evrakların eksiksiz bir şekilde takibinin yapılması gereklidir. Özlük şablon işlemleri, bu işlemi kolayca kullanıcıya sağlar. Özlük dosyasında olması gereken evraklar bir sefer tanımlanır ve personelden hangileri temin edildiyse tanımı yapılır. Bu sayede temin edilmeyen evrakları kolayca takip edebilirsiniz.

Eğitim Yönetimi

İnsan kaynağınızın eğitim kalitesi işletmeniz için önemlidir. Bu yüzden personellerinizin eğitim geçmişine sahip olmanız gerekmektedir. Eğitim yönetimi ile personellerinizin bütün eğitim geçmişini detaylı olarak sistemde tutabilir ve kolayca erişebilirsiniz.


Sertifika Yönetimi

Personellerinizin almış olduğu sertifikalar uzmanlık derecelerini belirlemede size fikir verecektir. Sertifika yönetimi ile personellerinizin daha önce almış olduğu sertifikaları veya yeni alacakları sertifikaları detaylı olarak takip edebilirsiniz.

Tutanak Yönetimi

Personelinizin işyeri kurallarına aykırı bir davranış sergilemesi veya işleri aksatması işletmenize zarar verecektir. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması için veya işletmenize devamlı olarak aykırı davranan personelleri tespit edebilmek için tutanak yönetimini kullanmanız size kolaylık sağlayacaktır. Çünkü tutanak, savunma ve sonuç gibi detayları da kapsadığından kolayca raporlayabilir ve takibini yapabilirsiniz.


Ücret Yönetimi

Personelinizin geçmiş dönemlerdeki maaş bilgilerine erişebilmek ve son maaş bilgisine kadarki artış oranlarını görebilmek bir sonraki maaş artışını hesaplamanızda size fayda sağlayacaktır. Ücret yönetimi ile personelin işe alımından itibaren bütün maaş değişimlerini ve artış oranlarını yönetebilirsiniz.

İzin Yönetimi

Ücretli, ücretsiz izin tiplerinde tanımlanmış süt izni, hakedişli izin, yıllık izin gibi personellerinize verilen izinleri detaylı olarak takip etmenizi ve raporlamanızı sağlar. Personellerinizin hakettikleri ve kullandıkları yıllık izinleri izleyebilir, takip edebilir ve süreç planlarınızı doğru veriler ile yönetebilirsiniz.

Bordro ve BES Yönetimi

Bordro oluşturabilmek için mevzuatlara uygun bazı yasal tanımlara ihtiyaç vardır. Bu tanımlarda değişiklik olduğu zaman internet üzerinden hızlı güncelleme sistemini kullanarak, güvenli ve doğru bir şekilde net, brüt maaş hesabı yapmanızı sağlar. Ayrıca avans, icra gibi kesintileri veya fazla mesaileri otomatik olarak hesaplayabilir ve Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine(BES) personellerinizi kolaylıkla dahil edebilirsiniz.

İSG Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) şartlarına bağlı olarak personellerin kullanması gereken envanterler vardır. Bu envanterlerin alımından personellere hangi periyotlarda verilmesine ve stokta ne kadar envanterin kaldığına kadar birçok işlemi yapar. İSG şablonları ile periyodik olarak verilmesi gereken envanterlerin takibini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Süreç Yönetimi

Personellerinizin daha planlı ve düzenli çalışmaları için bir süreç yönetimine ihtiyaç vardır. Sürece ait tüm verilerin takibi yapılarak işlerin planlanması sağlanır. İş başvuru sistemi ile başvuruların takibini yapabilir, iş takip sistemi ile işlerinizi koordine edebilir veya muayene takip sistemi ile işyeri hekimi tarafından yapılan muayene işlemlerini ve sonuçlarını raporlayarak takip edebilirsiniz.

PDKS Yönetimi

PDKS cihazları ile entegreli çalışarak cihaza personel kart tanımlama ve silme işlemini kolayca yapar. Ayrıca diğer PDKS programları ile entegrasyon yapılarak diğer PDKS programından puantajları hızlıca aktarabilir ve bordro işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

AtikER - İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi konusuna ait yorumlar

Yorum yazın